Besøksteller

Total136206

Priser

Innledningsvis ønsker vi å gjøre oppmerksom på at det er umulig for oss å sette en fast pris som skal dekke alle typer webdesign. Et slikt arbeid vil alltid inneholde for mange ukjente faktorer før detaljene i oppdraget er kjent.

Bruk av fastpris vil etter vårt skjønn derfor bli for høy, og vil ikke være korrekt overfor en potensiell kunde.


Først når vi kjenner detaljene kan vi avklare tidsforbruk, dvs antall timer som vil medgå til utvikling, ferdigstillelse og godkjenning. Alt dette før produktet kan overleveres til kunden.

Endelig pris vil også kunne påvirkes av behov for evt tilleggsmoduler eller brukerlisenser, alt avhengig av nettsidens kompleksitet.

Det sikreste for deg er derfor å ta kontakt og fremlegge dine ønsker og behov, slik at vi i fellesskap kan finne frem til en løsning, og en pris, vi begge kan bli fornøyd med.

Basert på dette angis kun startpriser i vår prisliste.

(pr 1. jan 2022)

Enkel HTML side Fra kr 5.000,-
Mal (template) for Joomla eller WordPress Fra kr 6.000,-
Serviceavtale (pr domene / pr kalenderår) Fra kr 7.000.-

(Krav til nettside og serviceavtalens omfang bestemmer endelig pris)

Domene og webhotell

Selv om disse tjenester ikke inngår i vår egen portefølje vil vi naturligvis være behjelpelig med både domeneregistrering og bestilling av webhotell (via tredjepart) hvis kunden skulle ha behov for dette. For slike behov kan følgende priser legges til grunn:

(pr 1. jan 2022)

Registrering av domene Fra kr 120,-
Årsavgift for domene Fra kr 120,-
Wehotell pr mnd Kr 25,- til kr 60,-
Kun epost (knyttet til domene) Kr 90,-/år

Pris bestemmes iht valgt toppdomene (.com/.net/.org/.no/osv) samt webhotellets kategori og lagringskapasitet. Noen domener, f.eks .eu og .info har lavere pris.

Famut Design 2010 © 2022

Med alle rettigheter

Org.nr 995 805 812