Besøksteller

Total136206

Tidligere design

Her kan du se noen smakebiter på mulig løsning.

Privat og organisasjon:

Firmaløsning:

  • Perfekt Bilpolering (WordPress)
  • Royaler Yachts Båtcharter (WordPress) - frem til 2017
  • Dufour Yachts (WordPress) - frem til 2017
  • Skjævelands Photo Galleri (Joomla) - Avviklet høsten 2011
  • Underhaug AS (Norsk side i WordPress)
  • W~Yacht as (WordPress) - Vår største satsing så langt - frem til 2017
  • Øya Vaktmester Service (Joomla) - Avviklet pr 1.1.18

Som det fremgår brukes både Joomla og Wordpress som plattform. Nettsidemalen kan enten være kjøpt fra ekstern leverandør, eller basert på en unik mal utarbeidet av oss. Sistnevnte garanterer at det kun finnes en versjon tilgjengelig.

Vi påtar oss også arbeid med revidering og oppdatering av maler gjennom serviceavtale. Det er viktig at nettstedet fungerer tilfredsstillende, også etter at malen er overtatt av kunde, og ved oppgradering av selve CMS-plattformen.

Husk at det er du som til sist skal bestemme hvordan ting skal se ut -, valgmulighetene er mange ...

Nettsidens innhold (bilder og tekst) bestemmes og vedlikeholdes av brukeren selv (kunden), vi påtar oss kun oppdraget med å utarbeide selve arbeidsflaten, hvis ikke annet er avtalt.

Famut Design 2010 © 2022

Med alle rettigheter

Org.nr 995 805 812