Innovation in the making ...

Besøkende

Totalt118193

Priser

Innledningsvis ønsker vi å gjøre oppmerksom på at det er umulig for oss å sette en fast pris som skal dekke alle typer webdesign. Et slikt arbeid vil alltid inneholde for mange ukjente faktorer før detaljene i oppdraget er kjent.

Bruk av fastpris vil etter vårt skjønn derfor bli for høy, og vil ikke være korrekt overfor en potensiell kunde.


Først når vi kjenner detaljene kan vi avklare tidsforbruk, dvs antall timer som vil medgå til utvikling, ferdigstillelse og godkjenning. Alt dette før produktet kan overleveres til kunden.

Endelig pris vil også kunne påvirkes av behov for evt tilleggsmoduler eller brukerlisenser, alt avhengig av nettsidens kompleksitet.

Det sikreste for deg er derfor å ta kontakt og fremlegge dine ønsker og behov, slik at vi i fellesskap kan finne frem til en løsning, og en pris, vi begge kan bli fornøyd med.

Basert på dette angis kun startpriser i vår prisliste.

(pr 1. jan 2021)

Enkel HTML side Fra kr 5.000,-
Mal (template) for Joomla eller WordPress Fra kr 6.000,-
Serviceavtale (pr domene / pr kalenderår) Fra kr 7.000.-

(Krav til nettside og serviceavtalens omfang bestemmer endelig pris)

Famut Design 2010 © 2021

Med alle rettigheter

Org.nr 995 805 812

X

Right Click

No right click